TICK THE BOXES

"

Let’s have a chat

Broad vision and long term thinking give you a competitive edge

In de snel veranderende markten van vandaag worden organisaties geconfronteerd met een overvloed aan uitdagingen en kansen. Om hiermee om te gaan, moet u duidelijke keuzes maken over waar u naartoe wil en hoe u daar kan geraken.

Startend, groeiend, in een overname of bezig met een productinnovatie, of in zwaarder weer. Op al deze momenten krijgt u te maken met factoren als bedrijfsvoering, financiering, organisatie-inrichting, competentie- en teamvereisten, marktbehoeften en processen.

Als ondernemer wil u natuurlijk kunnen ondernemen. Onderbouwde besluitvorming maakt ondernemingen effectief en succesvol. Om dit te bereiken moet de juiste data beschikbaar zijn en moeten de juiste gegevens worden omgezet in toekomstgerichte informatie. Enkel zo kunt u op basis van kennis de juiste beslissingen nemen.
Maarschalk helpt samen met u en uw organisatie deze kennis te verwerven en vervolgens uw strategie en visie vorm te geven.

Hoe kan Maarschalk u helpen?

Onze aanpak bekijkt uw organisatie op korte en lange(re) termijn. Het gaat hier dan ook niet om een single shot, maar de soort transformatie die uw volledige organisatie aangaat. We helpen u een realistische route naar succes uit te stippelen, dat is ons commitment.

$ Hoe gaan we te werk

Strategie

Missie, visie, waarden
Productportfolio
Trends en ontwikkelingen
Marktanalyse
Strategie-ontwikkeling
Strategie-implementatie
Strategie-evaluatie
Strategisch change management

Uitdagingen in transformatieprocessen

Bent u klaar om te transformeren?

Zo goed als alle ondernemingen zijn zich op vandaag bewust van het begrip ‘adapt or die’ en denken bewust na over bedrijfstransformatie, over hoe uw onderneming vandaag en in de toekomst waarde creëert. Deze transformatie vindt tegenwoordig plaats aan duizelingwekkende snelheden. De snelheid waarmee alles moet veranderen resulteert in een intensieve periode waarin erg veel afstemming nodig is. Iets waar veel ondernemingen het moeilijk mee hebben.
Deze gids bevat een blik op de meest voorkomende uitdagingen tijdens een transformatieproces.

Download de gids

Let's have a chat