TICK THE BOXES

"

Let’s have a chat

Accelerate innovation

Kennis van vandaag is morgen verouderd. Een succesvol product of dienst kan ingehaald worden door een disruptieve organisatie, een veranderende klantvraag of een nieuwe regelgeving van de overheid. Innovatie en nieuwe businessmodellen zijn noodzakelijk om in de toekomst relevant te blijven. Optimalisatie van het bestaande is voor veel bedrijven niet meer toereikend.
Op dat moment is er nood aan innovatieve transformatie.

Samen ontdekken we kansen in nieuwe markten en ontwikkelen we strategieën, businessmodellen en klantgerichte initiatieven om de concurrentie voor te zijn en voor te blijven. Hoe creëert u een shift in de mindset binnen uw organisatie? Hoe scherpt u de interne innovatiecapaciteit aan?

Hoe kan Maarschalk u helpen?

Onze aanpak bekijkt uw organisatie op korte en lange(re) termijn. Het gaat hier dan ook niet om een single shot, maar de soort transformatie die uw volledige organisatie aangaat. We helpen u een realistische route naar succes uit te stippelen, dat is ons commitment.

$ Hoe gaan we te werk

Innovatie

Minimum Viable Product
Business Model Innovation
Innovatieplan
Creativiteit
Trends

It’s important to know where you stand before you embark on any journey

Hoe matuur denkt udat uw organisatie is?

Sommige organisaties zijn al even bezig met een transformatieproces, waar andere nog maar aan de start staan. Elke organisatie heeft haar eigen unieke verhaal. Het is dan ook belangrijk om af te toetsen waar uw organisatie zich in het maturiteitspectrum bevindt. Om u te helpen bepalen waar uw organisatie staat, heeft Maarschalk een bedrijfsmaturiteitsmodel ontwikkeld dat de positie van een organisatie in kaart brengt.

Neem contact op en doe de test!

Let's have a chat