TICK THE BOXES

"

Let’s have a chat

Manage the cause, not the result

Op welke wijze verlopen uw bedrijfsprocessen en zijn ze eigenlijk wel efficiënt? En wat met stockbeheer en de logistieke processen die erachter schuilen?

Gecoördineerde processen zijn essentieel voor het succes van elk bedrijf. Om goede beslissingen te nemen, is het voor bedrijven van cruciaal belang dat ze de juiste informatie op het juiste moment beschikbaar hebben. Helaas groeien veel organisaties zonder hun interne bedrijfsprocessen te laten meegroeien. Maarschalk benadert operationele vraagstukken vanuit dit perspectief. Wij nemen de tijd om uw ‘werkvloer’ te leren kennen, om mee te lopen en de activiteiten goed te begrijpen voor we overgaan tot advies.

Hoe kan Maarschalk u helpen?

Onze aanpak bekijkt uw organisatie op korte en lange(re) termijn. Het gaat hier dan ook niet om een single shot, maar de soort transformatie die uw volledige organisatie aangaat. We helpen u een realistische route naar succes uit te stippelen, dat is ons commitment.

$ Hoe gaan we te werk

Business process, aankoop & logistiek

Business process management
Warehousing
Voorraadbeheer
Sourcing
Productiebeheer
Distributiebeheer en transport
Sales & Operations planning

Uitdagingen in transformatieprocessen

Bent u klaar om te transformeren?

Zo goed als alle ondernemingen zijn zich op vandaag bewust van het begrip ‘adapt or die’ en denken bewust na over bedrijfstransformatie, over hoe uw onderneming vandaag en in de toekomst waarde creëert. Deze transformatie vindt tegenwoordig plaats aan duizelingwekkende snelheden. De snelheid waarmee alles moet veranderen resulteert in een intensieve periode waarin erg veel afstemming nodig is. Iets waar veel ondernemingen het moeilijk mee hebben.
Deze gids bevat een blik op de meest voorkomende uitdagingen tijdens een transformatieproces.

Download de gids

Let's have a chat