Maximaliseer de waarde van elke bedrijfsstrategie

Een goed geformuleerde bedrijfsstrategie, een sterk product of een baanbrekende innovatie kan een organisatie op de kaart plaatsen. Maar alleen een duurzame uitvoering van die strategie kan succes op lange termijn garanderen.
Maar daar knelt het schoentje net. De shift van de strategieontwikkeling naar de effectieve uitvoering is één van de grootste uitdagingen voor management en directie. Helaas zijn er weinigen succesvol.

Op vandaag besteden kmo’s aanzienlijke bedragen aan de ontwikkeling van nieuwe strategieën om de concurrentie voor te blijven. Om deze strategieën echter ook effectief uit te rollen wordt heel wat minder uitgegeven. Een gemiste kans.
Organisaties kunnen een succesvolle roll-out – van strategie naar effectief resultaat – realiseren door te investeren in een gestructureerd multi-fase uitvoeringsproces. Iets waar Maarschalk elke organisatie kan in ondersteunen en coachen zodat ze op termijn zelf de knowhow in huis hebben om autonoom tot het gewenste resultaat te komen.

Uitvoering = een proces

De succesvolle roll-out van een strategie is niet het resultaat van een solitaire actie van een medewerker, maar het gevolg van een reeks gecoördineerde beslissingen op het juiste moment én met aandacht voor de impact op de gehele organisatie. Een complex gegeven dat het hele team meeneemt op een ritje in de rollercoaster.

De uitvoering kan dan wel starten bij de top van de organisatie, maar moet uiteindelijk doorsijpelen naar het volledige team om succesvol te zijn. Traditionele benaderingen zijn veelal éénrichtingsverkeer, van directie naar de lagere niveaus in de organisatie. Dit leidt meestal niet tot de nodige afstemming, mindset en resources die nodig zijn om een effectieve uitvoering en de daaraan gekoppelde bedrijfsresultaten te bereiken. Betrokkenheid is hierbij het sleutelwoord.
Zonder significante betrokkenheid van de organisatie kan een strategie die als muziek in de oren klonk zich in 100 verschillende richtingen bewegen. Hier loopt het helaas dan ook vaak fout.

De basis voor een succesvolle uitvoering

3 cruciale componenten die op alle niveaus binnen een organisatie moeten worden aangepakt:

  • Strategische alignering: medewerkers moeten de strategische richting en prioriteiten van hun bedrijf goed vatten. Een goed begrip van wat de strategie omvat, waarom ze zo belangrijk is en hoe ze zal worden geïmplementeerd is hierbij essentiële informatie.
  • Mindset: een succesvolle uitvoering vereist samenwerking en betrokkenheid. Om de uitvoering effectief te versnellen moeten mensen betrokken en gepassioneerd kunnen zijn over de strategie en de richting waar ze naartoe gaan.
  • Vermogen: bedrijven die uitblinken in uitvoering investeren sterk in de interne ontwikkeling van skills en resources die nodig zijn. Van business insight en leadership tot projectmanagement. Het zijn meer dan essentiële skills om tot een succesvolle roll-out te komen.

U wil uw strategie succesvol uitrollen?

Onze aanpak bekijkt uw organisatie op korte en lange(re) termijn. Het gaat hier dan ook niet om een single shot, maar de soort transformatie die uw volledige organisatie aangaat. We helpen u een realistische route naar succes uit te stippelen, dat is ons commitment.

Contacteer ons voor een verkennend gesprek