TICK THE BOXES

"

Let’s have a chat

What gets measured, gets managed

In een wereld waar technologische ontwikkelingen elkaar in sneltempo opvolgen en verwachtingen van de klant naar een steeds hoger niveau worden gestuwd, helpt Maarschalk organisaties om business software zo optimaal mogelijk in te zetten.

Technologie is geen doel op zich, maar de juiste toepassingen kunnen wel versnellend en verbindend werken. In de meeste organisaties is voldoende data aanwezig. De moeilijkheid schuilt vooral in het ontsluiten van deze informatie voor de juiste beslissers in de juiste vorm. Wij connecteren de technologische silo’s en genereren de juiste data met onze brede kennis van systemen en technologieën.

Hoe kan Maarschalk u helpen?

Onze aanpak bekijkt uw organisatie op korte en lange(re) termijn. Het gaat hier dan ook niet om een single shot, maar de soort transformatie die uw volledige organisatie aangaat. We helpen u een realistische route naar succes uit te stippelen, dat is ons commitment.

$ Hoe gaan we te werk

Business software & applications

IT-architectuur
CRM
ERP
Modern workplace
Device management
Business Intelligence

It’s important to know where you stand before you embark on any journey

Hoe matuur denkt udat uw organisatie is?

Sommige organisaties zijn al even bezig met een transformatieproces, waar andere nog maar aan de start staan. Elke organisatie heeft haar eigen unieke verhaal. Het is dan ook belangrijk om af te toetsen waar uw organisatie zich in het maturiteitspectrum bevindt. Om u te helpen bepalen waar uw organisatie staat, heeft Maarschalk een bedrijfsmaturiteitsmodel ontwikkeld dat de positie van een organisatie in kaart brengt.

Neem contact op en doe de test!

Let's have a chat