TICK THE BOXES

"

Let’s have a chat

Culture is key

Fusie- en overnameprocessen zijn zelden alleen gedreven door financiële overwegingen. Meestal gaat er een heus – vaak emotioneel geladen – traject aan vooraf. Is het wel verstandig om het (familie)bedrijf te verkopen? Wat betekent dit voor de werknemers, klanten en de naam van uw bedrijf? Wat met de bedrijfscultuur?

Is er geen mogelijke opvolging, dan dringt de verkoop aan een externe partij zich op. Verkoopt u uw levenswerk aan de partij die er het meeste voor biedt, of aan de kandidaat die de beste groeiperspectieven voorspelt?

Maar ook wanneer u zelf de markt afspeurt en nadenkt over een mogelijke overname is een goede voorbereiding essentieel.
Kan ik beter autonoom blijven groeien of is een overname een beter alternatief? Klopt het beeld dat u heeft van de over te nemen partij? Sluit het aan bij uw visie, bij de aanwezige cultuur?
Zijn er specifieke risico’s die belangrijk zijn om voor de overname te weten? Alleen zo kunt u als koper een weloverwogen beslissing nemen over het wel of niet doorgaan van een transactie.
Maarschalk helpt helderheid te brengen in deze materie.

Hoe kan Maarschalk u helpen?

Onze aanpak bekijkt uw organisatie op korte en lange(re) termijn. Het gaat hier dan ook niet om een single shot, maar de soort transformatie die uw volledige organisatie aangaat. We helpen u een realistische route naar succes uit te stippelen, dat is ons commitment.

$ Hoe gaan we te werk

Ownership

Mergers & Acquisitions
Successie- en vermogensplanning
Familiale overname

It’s important to know where you stand before you embark on any journey

Hoe matuur denkt udat uw organisatie is?

Sommige organisaties zijn al even bezig met een transformatieproces, waar andere nog maar aan de start staan. Elke organisatie heeft haar eigen unieke verhaal. Het is dan ook belangrijk om af te toetsen waar uw organisatie zich in het maturiteitspectrum bevindt. Om u te helpen bepalen waar uw organisatie staat, heeft Maarschalk een bedrijfsmaturiteitsmodel ontwikkeld dat de positie van een organisatie in kaart brengt.

Neem contact op en doe de test!

Let's have a chat