‘Het falen van de voorbereiding is de voorbereiding van de faling’

Mede door de succesvolle introductie van het Business Model Canvas in 2010 door Alexander Osterwalder is het begrip businessmodel niet meer weg te denken uit het arsenaal aan managementinstrumenten voor starters en ondernemers. Een businessmodel beschrijft de grondgedachte van hoe een organisatie waarde creëert, levert, behoudt en dit ten gelde maakt. Het vormt een (vaak visuele) blauwdruk voor een strategie die geïmplementeerd zal worden in organisatiestructuren, systemen en processen van de onderneming.
Heel wat ondernemers en managers vinden dat een business model volstaat en dat de doorvertaling van een businessmodel in een concreet uitgeschreven businessplan (met minimaal een swot-analyse, strategische koers, marketingplan en financieel plan) overbodig is.
Een foute keuze.

Een businessplan heeft zeker nog zijn nut als beheersinstrument voor de onderneming, als een soort van intern managementinstrument. Het is de neergeschreven versie van een intens denk- en overlegproces. Zonder dit denk- en overlegproces binnen het hart van de onderneming is een businessplan wel degelijk overbodig. Begeleiding bij het schrijven van een plan kan uiteraard een meerwaarde bieden, maar het is belangrijk dat het denkproces niet exclusief wordt overgelaten aan derden. Het businessplan leert je om ideeën te structureren, op een objectieve manier na te denken over vooropgestelde hypotheses, inzicht te krijgen in de haalbaarheid van geplande activiteiten en het planningsproces. Het businessplan geeft de koers aan voor de onderneming. Het geeft gedetailleerd aan waar en hoe een onderneming gaat concurreren in de toekomst en zorgt finaal voor een duidelijk berekend financieel plan.

Het is ook een communicatiedocument t.o.v. anderen, een extern presentatiedocument. Het businessplan is een instrument om potentiële stakeholders zoals kapitaalverschaffers, partners, personeel… te overtuigen van de koers van de onderneming en mee te stappen in het verhaal. Uiteraard zal de format van het businessplan aangepast worden aan de doelgroep. Zo heeft een businessplan voor het verkrijgen van een financiering een andere opbouw dan een plan om een exclusief partnership met een leverancier binnen te halen.

Ook voor starters is de voorbereidingsfase zeer belangrijk. Om ervoor te zorgen dat een hij of zij niet snel de mist ingaat is het aangewezen om in het businessplan voldoende aandacht te besteden aan de bekendste startersvalkuilen: verkeerde mix eigen vermogen / vreemd vermogen, te optimistische inschattingen van het marktpenetratiepotentieel en het marktaandeel, onderschatting van de sterkte van de concurrenten, verkeerd inschatten van klantenbehoeften, problemen met levertijden… Een businessplan dat finaal aangeeft dat het beter is om een idee niet te lanceren omdat het niet levensvatbaar is, heeft zonder twijfel ook een hele grote waarde.

Uw businessmodel onder de loep?

Onze aanpak bekijkt uw organisatie op korte en lange(re) termijn. Het gaat hier dan ook niet om een single shot, maar de soort transformatie die uw volledige organisatie aangaat. We helpen u een realistische route naar succes uit te stippelen, dat is ons commitment.

Contacteer ons voor een verkennend gesprek