Over Maarschalk

We zijn een ervaren transformatie- en managementadviesbureau voor kmo’s, zowel op het gebied van B2C als B2B. Ons doel? Concrete en structurele verbetering met een doeltreffend resultaat. Met een duidelijke ondernemersmindset en een doordacht datagedreven proces helpen we directie, management, en dus de volledige organisatie, om slimme beslissingen te nemen in bedrijfskritische vraagstukken.

Maar Maarschalk gaat nog verder. Een strategie is maar zo sterk als de implementatie en bovendien moet elk advies resulteren in een aantoonbare prestatieverbetering. Daarom kiest Maarschalk ervoor om uw organisatie ook bij te staan bij de roll-out van uw nieuwe strategie.

Onze dienstverlening steunt op vier pijlers

"

1. SAMENWERKINGSGERICHT

We werken samen om de doelstellingen te realiseren. Een intensieve kennisoverdracht ligt aan de basis van een langdurige samenwerking. Vertrouwen is bij ons het startpunt om dit partnership volop de ruimte te geven.

3. MENSELIJK

Onze business gaat over relaties. Samenwerken in de breedste zin van het woord is essentieel. Daarom werken we ook enkel met mensen die gepassioneerd in het leven staan.

2. ONDERNEMINGSGEZIND

U praat met ondernemers. Stuk voor stuk mensen die adviseren als ware het hun eigen bedrijf. Een waardevol klankbord voor uw organisatie.

4. PRAGMATISCH

We denken toekomstgericht. Geen tijdelijke oplossingen, maar duurzaam advies dat jaren later nog overeind blijft.