TICK THE BOXES

"

Let’s have a chat

Make the numbers work

Gebrek aan cijferkennis is vaak een pijnpunt in een organisatie. Maar ook als de cijfers wel aanwezig zijn, worden ze vaak verkeerd geïnterpreteerd of niet gebruikt om de organisatie te (be)sturen. Maarschalk ondersteunt uw organisatie hierbij. Succesvolle financiële beslissingen dragen bij tot meer continuïteit en winst. Bij vrijwel elke organisatie kan het financieel management beter.

Welke vormen van financiering passen bij mijn bedrijf en hoe spreek ik financieringsbronnen succesvol aan?
U wenst advies en ondersteuning bij financieringsaanvragen
of investeringsprojecten? Is er een waardebepaling nodig?
Hoe beheert u uw cashflow? En wat met credit control?
Een effectief beheer van uw financiën. Een vraagstuk dat heel wat ondernemers ’s nachts wakker houdt. Als ondernemer wilt u namelijk steeds vat hebben op uw organisatie zodat u proactief kunt reageren op veranderingen. Planning en inschattingsvermogen helpen uw organisatie om op veranderende omstandigheden te anticiperen.

Maarschalk helpt organisaties hun budget-, plannings- en forecastingproces slimmer, sneller en eenvoudiger te maken. Maar het is ook mogelijk om een betrouwbaar, actueel inzicht te verkrijgen in de kosten, een heldere financiële rapportering te ontwikkelen of zelfs te overleggen met uw bankier.

Hoe kan Maarschalk u helpen?

Onze aanpak bekijkt uw organisatie op korte en lange(re) termijn. Het gaat hier dan ook niet om een single shot, maar de soort transformatie die uw volledige organisatie aangaat. We helpen u een realistische route naar succes uit te stippelen, dat is ons commitment.

$ Hoe gaan we te werk

Finance

Analyse jaarrekening
Cashflow en beheer bedrijfskapitaal
Waardebepaling
Investeringsbeslissingen
Financieringsvormen en kredietdossiers
Vermogensstructuur
Risk management
Payroll
BTW
Belastingen
Subsidies
Business data

It’s important to know where you stand before you embark on any journey

Hoe matuur denkt udat uw organisatie is?

Sommige organisaties zijn al even bezig met een transformatieproces, waar andere nog maar aan de start staan. Elke organisatie heeft haar eigen unieke verhaal. Het is dan ook belangrijk om af te toetsen waar uw organisatie zich in het maturiteitspectrum bevindt. Om u te helpen bepalen waar uw organisatie staat, heeft Maarschalk een bedrijfsmaturiteitsmodel ontwikkeld dat de positie van een organisatie in kaart brengt.

Neem contact op en doe de test!

Let's have a chat