TICK THE BOXES

"

Let’s have a chat

Shaping an organisation

De mens en verandering. Samen met u geven wij besturing en organisatie vorm. Ontwikkeling en groei binnen een organisatie vragen om leiderschap. Leiderschap is medewerkers inspireren, ambities realiseren en het beste uit medewerkers halen.

Maar ook medewerkers begeleiden met het oog op resultaat: meer en beter inzicht in organisatorische knelpunten, eenduidige en gestructureerde communicatie, verhoogde betrokkenheid, draagvlak en begrip voor veranderingen.

Hoe kan Maarschalk u helpen?

Onze aanpak bekijkt uw organisatie op korte en lange(re) termijn. Het gaat hier dan ook niet om een single shot, maar de soort transformatie die uw volledige organisatie aangaat. We helpen u een realistische route naar succes uit te stippelen, dat is ons commitment.

$ Hoe gaan we te werk

HR & organisatie

HR-strategie
Waarden, cultuur en leiderschap
Organisatievorming
Change management en sociale partners
Employer branding
Wervings- en selectiebeleid
Prestatie- en ontwikkelingsmanagement
Competentie/competitief verloningsbeleid
Functionerings- en evaluatiebeleid
Integratie- en socialisatieproces
Uitstroomproces
Kennismanagement

Uitdagingen in transformatieprocessen

Bent u klaar om te transformeren?

Zo goed als alle ondernemingen zijn zich op vandaag bewust van het begrip ‘adapt or die’ en denken bewust na over bedrijfstransformatie, over hoe uw onderneming vandaag en in de toekomst waarde creëert. Deze transformatie vindt tegenwoordig plaats aan duizelingwekkende snelheden. De snelheid waarmee alles moet veranderen resulteert in een intensieve periode waarin erg veel afstemming nodig is. Iets waar veel ondernemingen het moeilijk mee hebben.
Deze gids bevat een blik op de meest voorkomende uitdagingen tijdens een transformatieproces.

Download de gids

Let's have a chat