Waarom transformatie?

Bedrijven staan meer dan ooit onder druk om aantoonbaar te blijven presteren en verbeteren, zowel intern als extern. Strategische doelstellingen definiëren en ze ook effectief uitrollen, structurele veranderingen doorvoeren in uw organisatie. Verandering. Dat is waar transformatie voor staat.

Vandaag de dag worden we voortdurend geconfronteerd met verandering. Veranderingen in wat uw klanten willen, wat ze van uw bedrijf verwachten, hoe ze zich gedragen, maar ook op macro-economisch niveau is alles in verandering… En het gaat alsmaar sneller. Elke bedrijfsleider of teamleader is er zich van bewust dat de snelwijzigende verwachtingen en economische tendensen een invloed hebben op uw werknemers, uw bedrijfsvoering, infrastructuur en marktbenadering.

Een transformatieproces is complexe materie, zeker als dit uw volledige organisatie aangaat. Ervaring heeft ons geleerd dat geen enkel transformatieproject een blijvende impact kan hebben als het overhaast wordt doorgevoerd. Onze aanpak bekijkt uw organisatie op korte en lange(re) termijn. Het gaat hier dan ook niet om een single shot, maar de soort transformatie die uw volledige organisatie aangaat. We helpen u een realistische route naar succes uit te stippelen, dat is ons commitment.

Vooraleer we concrete aanbevelingen formuleren, doorlopen we een vast traject. De transformatie staat of valt namelijk met het engagement van de leidinggevenden, de accurate dataverzameling en de input van alle stakeholders in uw organisatie.

Let’s have a chat

Hoe gaan we te werk?

01

Audit en strategische visie

We houden uw bedrijf tegen het licht op verschillende niveaus. We brengen het maturiteitsniveau in kaart en analyseren de data. Daarnaast praten we met de stemmen in uw organisatie, uw medewerkers en de belangrijkste stakeholders. Op basis van interviews gaan we op zoek naar het interne perspectief en wat er leeft binnen de organisatie. Deze inzichten zijn onmisbaar om de juiste knopen door te hakken, het traject vlot te laten verlopen en succes te garanderen.

Uit deze fase volgt een duidelijke strategische richting.

02

Roadmap

U krijgt een gedetailleerde roadmap met uw doelstellingen en een helder actieplan om deze te behalen. De roadmap geeft aan wat er moet gebeuren, wat Maarschalk kan doen om u hierbij te ondersteunen en hoe we dit gaan aanpakken. Het laat u mogelijke problemen zien en geeft de prioriteiten weer.

03

Building blocks

Een opsplitsing van de roadmap in deelprojecten. Elke bouwsteen vertegenwoordigt een project dat moet worden uitgevoerd om te bouwen aan succes. Vanuit deze fase kunnen we overgaan tot uitvoering.

Onze unieke methodologie is erop gebrand om uw bedrijfsstrategie en -processen te optimaliseren en transformeren om u voor te bereiden op de toekomst. We streven naar resultaten op korte en lange termijn en zorgen voor duurzame transformatie. Hiervoor hanteren we een pragmatische aanpak en maken we eenvoudige implementatie en quick wins mogelijk. Deze holistische benadering zorgt niet alleen voor een heldere strategische visie, maar ook de ondersteuning bij een volledige roll-out en het day-to-day management.

Let's have a chat