KMO-portefeuille

De KMO-portefeuille is een steunmaatregel waarbij u als ondernemer financiële steun krijgt voor investeringen in diensten die de kwaliteit van uw onderneming verbeteren. Concreet zijn dat opleidingen en adviesdiensten.

Meer info kan u terugvinden op www.kmo-portefeuille.be.

good to know

"

wie kan gebruik maken van de kmo-portefeuille?

Zelfstandigen, vrije beroepen en KMO’s in Vlaanderen die aan de opgelegde voorwaarden voldoen, kunnen beroep doen op de KMO-portefeuille.

Deze voorwaarden kan u terugvinden op: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille/voorwaarden-voor-subsidie-de-kmo-portefeuille

OVER HOEVEEL SUBSIDIE SPREKEN WE?

Kleine ondernemingen kunnen een steunpercentage van 40% op het projectbedrag verkrijgen met een jaarlijkse limiet van 10.000 EUR. Voor middelgrote ondernemingen bedraagt het steunpercentage 30%, met een limiet van 15.000 EUR.

WELKE DIENSTEN KOMEN IN AANMERKING?

Alle opleidingen en adviserende diensten die Maarschalk levert komen in aanmerking voor subsidies via de KMO-portefeuille.

Voor de pijler opleidingen komen zowel de opleidingen op maat als vooraf gedefinieerde trajecten hiervoor in aanmerking.

Voor de pijler advies onderscheiden we 2 types:

  • advies en aanbevelingen die bestaan uit een analyse van de probleemstelling, een eigenlijk advies, een implementatieplan en de begeleiding bij de implementatie.
  • advies en aanbevelingen die bestaan uit het identificeren, in kaart brengen en onderzoeken van opportuniteiten en oplossingen met betrekking tot het bedrijfsfunctioneren van de onderneming.

In beide gevallen is het uiteindelijke doel uw onderneming vooruit te helpen.
Randvoorwaarden kan u terugvinden op: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille/voorwaarden-voor-subsidie-de-kmo-portefeuille

Maarschalk is een erkend dienstverlener voor de KMO-portefeuille. Om deze erkenning te verkrijgen heeft een onafhankelijke audit plaatsgevonden om de kwaliteit en de kennis op de verschillende transformatiegebieden te peilen.

Wilt u graag beroep doen op de KMO-portefeuille voor advies of opleiding?
Of heeft u hier vragen rond?

$ Contacteer ons

Dienstverlener voor de KMO-portefeuille

Maarschalk is een erkend dienstverlener voor de KMO-portefeuille. Meer informatie
KMO-portefeuille registratienummers: Advies DV.A233076 / Opleiding DV.O233077